Co Centrum Kabały robi z Darowiznami? | Kabbalah Centre Polska

Co Centrum Kabały robi z Darowiznami?

Centrum Kabały jest organizacją non-profit.
Darowizny wykorzystuje do finansowania badań i rozwoju nowych metod zwiększania dostępności i zrozumienia Kabały.

Centrum osiąga to na wiele sposobów:

  • Tłumacząc i publikując kabalistyczne teksty;
  • Opracowując kursy, zajęcia, wykłady online, książki i produkty audio; poprzez indywidualne zajęcia; oraz
  • Przez programy wolontariackie, pozwalające studentom uczestniczyć w dobroczynnych inicjatywach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami: